ปรับสีเว็บเป็นปกติ

คู่รักเธอเป็นแบบไหนนะ

โดย: BIGBANG_K

ไม่เน้น ตรงเราขำๆ

1,781 215 18
ไม่เน้น ตรงเราขำๆ ...อ่านเพิ่ม
Dek-D's Quiz
กำลังประมวลผล
1 คิดว่าฝ่ายชาย เป็นไง
2 คิดว่ารักเธอเป็นยังไง
3 ถ้าฝ่ายชายชมฝ่ายหญิง
4 กุหลาบไหนที่ชอบ
5 ถ้าฝ่ายหญิงชมฝ่ายชาย
6 คิดว่าฝ่ายหญิง เป็นไง