คุณในห้องเรียนเป็นอย่างไร

โดย: 0896668625

ควิชนี้จะทายตัวตนของคุณในขณะที่อิยู่ในห้องเรัยน ควิชนี้อาจไม่ตรงกีนตัวตนที่แท้จริงของคุณก็ได้ ถ้าไม่ตรงจริงๆก็ต้องขอโทษด้วย

ควิชนี้จะทายตัวตนของคุณในขณะที่อิยู่ในห้องเรัยน ควิชนี้อาจไม่ตรงกีนตัวตนที่แท้จริงของคุณก็ได้ ถ้าไม่ตรงจริงๆก็ต้องขอโทษด้วย ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 เวลาครูสอนคุณทำอะไร
2 เวลาเพื่อนขอลอกการบ้าน
3 เพื่อนชวนกินข้าวตอนพักเที่ยง
4 ถ้าเพื่อนขอขนม
5 พักเที่ยงทำไร
6 ตอนเย็นทำไร
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป