ปรับสีเว็บเป็นปกติ

คุณรู้จัก มาสไรเดอร์ Decade ไม๊ ?

555+

422 60 3
Dek-D's Quiz
กำลังประมวลผล
1 ดีเคดมีอาวุธ อะไรบ้าง ???
2 ดีเคด สามารถแปลงร่างได้กี่ตัว ???
3 ดีเคดมีการ์ดกี่ใบ
4 ดีเคด แปลงร่างยังไง ???
5 จากข้อที่ 1 ถามว่าตัวอะไรบ้าง ???