ปรับสีเว็บเป็นปกติ

วิทยาศาสตร์ ป.4 คุณฉลาดแค่ไหน

คำถามของเด็กป.4 ง่าย

1,679 418 17
คำถามของเด็กป.4 ง่าย ...อ่านเพิ่ม
Dek-D's Quiz
กำลังประมวลผล
1 ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารใดมากที่สุด
2 ส่วนใดของพืชเปรียบเหมือนจมูกของคน
3 ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
4 การสร้างอาหราของพืชเกิดขึ้นเวลาใด
5 ดาวเคราะห์ดวงใด ไม่ใช่ ดาวเคราะห์ที่เป็นหิน
6 คนที่เป็นโรคคอหอยพอก เนื่องจากขาดเกลือแร่ชนิดใด
7 แหล่งกำเนิดแสงใดสำคัญที่สุดของโลก
8 การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณไหนของพืช
9 พืชในข้อใดให้สารอาหาร แตกต่าง จากข้ออื่น
10 โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลานานเท่าใด