ปรับสีเว็บเป็นปกติ

คุณคือใครในแฟรี่เทล

^U^

405 63 2
Dek-D's Quiz
กำลังประมวลผล
1 ถ้าคุณมีพลังพิเศษจะทำอย่างไร
2 ถ้าเห็นเด็กกำลังตกเหวคุณจะทำอะไร
3 คุณเป็นคนแบบไหน
4 คุณอยากมีเวทย์แบบไหน