ปรับสีเว็บเป็นปกติ

คุณรู้เรื่องอาเซียนดีแค่ไหน

โดย: banise

คำถามมีทั้งหมด7ข้อ ลองตอบดูเพื่อความรู้เพิ่มเติมค่ะ

202 17 1
คำถามมีทั้งหมด7ข้อ ลองตอบดูเพื่อความรู้เพิ่มเติมค่ะ ...อ่านเพิ่ม
Dek-D's Quiz
กำลังประมวลผล
1 สัญลักษณ์บนธงอาเซียน คืออะไร
2 ที่ตั้งของสำนักเลขาธิการอาเซียน คือที่ใด
3 สีประจำสัญลักษณ์อาเซียนมีกี่สี อะไรบ้าง
4 อาเซียนมีสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ
5 สมาชิกอาเซียนอยู่ในทวีปใด
6 ดอกลีลาวดี คือดอกไม้ประจำชาติใดในอาเซียน
7 คำเต็มของ ASEN คืออะไร