นารูโตะ ตอนที่ 4

โดย: Dektrat

ซาซึเกะ // เดินทางได้แล้ว
นารูโตะ // จะได้เจอกาอาระแล้ว :)
คุณ // ทำเหมือนไม่เคยเจอ
นารูโตะ // (ชื่อคุณ)
คุณ // ไม่ต้องต้องมาทำเสียงโหด ไม่กลัว

174 8 0
ซาซึเกะ // เดินทางได้แล้ว
นารูโตะ // จะได้เจอกาอาระแล้ว :)
คุณ // ทำเหมือนไม่เคยเจอ
นารูโตะ // (ชื่อคุณ)
คุณ // ไม่ต้องต้องมาทำเสียงโหด ไม่กลัว
...อ่านเพิ่ม
Dek-D's Quiz
กำลังประมวลผล
1 คุณเป็น...
2 คุณคิดว่าคนแต่งเป็นคนยังไง
3 คุณคิดว่าชิกามาุรุเป็นคนยังไง