เด็ก ว.ป๋วยแบบคุณจะเหมาะกับอาชีพด้านไหน?

โดย: benzctt

หมายเหตุ : การค้นหาตนเองว่ามีความชอบหรือความถนัดด้านไหน ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกอาชีพในอนาคต ทั้งนี้เพื่อเป็นการบอกแนวทางในการตัดสินใจเลือกด้านอาชีพ ซึ่งในช่วงเวลาที่แตกต่างกันความชอบหรือความถนัดอาจเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์และความชำนาญที่เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ : การค้นหาตนเองว่ามีความชอบหรือความถนัดด้านไหน ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกอาชีพในอนาคต ทั้งนี้เพื่อเป็นการบอกแนวทางในการตัดสินใจเลือกด้านอาชีพ ซึ่งในช่วงเวลาที่แตกต่างกันความชอบหรือความถนัดอาจเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์และความชำนาญที่เพิ่มขึ้น ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป