ใครจะเป็นอยู่ข้างคุณเมื่อคุณเจ็บ

โดย: Pèi yīng

เมื่อคุณรู้สึกเศร้าหรือกำลังเสียใจกับอะไรบ้างอย่าง....ใครกันที่จะช่วยปลอบคุณเเละอยู่ข้างคุณ

ควิซนี้ยังไม่เปิดใช้งาน
กลับไปที่หน้ารวมควิซ
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป