ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ถาม-ตอบ กวนๆ**

โดย: Tumae

55 0 0
Dek-D's Quiz
กำลังประมวลผล
1 จังหวัดอะไรไม่มีกระเทียมกิน?
2 กาสีดำ กาฟิวสีเหลือง แล้วกาอะไรสีเขียว
3 สีอะไรเอ่ยมองดูแล้วทึ่มๆ เซ่อๆ
4 ไฟไหม้วัดตอน 11 โมง พระจะร้องเพลงอะไร
5 อะไรเอ่ย ค นำหน้า ลงท้ายด้วย ย มีขนเป็นอวัยวะของร่างกาย
6 เห็ดอะไรอยู่ในวัง
7 ฮ่องเต้มีโอรสเพียงองค์เดียวถ้า ฮ่องเต้สวรรณคตแล้วโอรสฮ่องเต้ จะเป็นอะไร
8 เบคแฮมโดนใบแดงแล้วไปไหน