ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ข้อสอบ เก็บคะแนน ชั้น D ห้องการงานอาชีพ

350 0 0
Dek-D's Quiz
กำลังประมวลผล
1 ข้อใดเป็นพฤติกรรมหารายได้ระหว่างเรียน ที่ผิดศีลธรรม
2 การยึดไม้ให้ติดกันจะใช้กาวชนิดใดช่วยยึด
3 วัสดุประเภทใดไม่สามารถย่อยสลายด้วยการฝังดินและเผา
4 วัสดุใดใช้หุ้มสายไฟฟ้า