ปรับสีเว็บเป็นปกติ

แบบฝึกหัด Future Tense และ Past Simple Tense

โดย: ❉Little Snow

202 0 0
Dek-D's Quiz
กำลังประมวลผล
1 We____them last Tuesday.
2 I_____go to England tomorrow.
3 Today is Monday, Tomorrow_____be Tuesday.
4 What time is it? (03.18 แบบอังกฤษ)
5 What time is it? (11.09 แบบอเมริกัน)
6 Snow_____to Redearnarar Land five hours ago.
7 He_____be ten tomorrow.
8 She_____it right last year.
9 What time is it? (12.30 แบบอังกฤษ)
10 What time is it? (07.45 แบบอังกฤษ)