ทดลองความรู้ คำไทยที่มีความหมายเป็นตัวเลข

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ทวิ หมายถึงเลขอะไร
2 เอก หมายถึงเลขอะไร
3 สูญญ/สูญ หมายถึงเลขอะไร
4 นว/นพ หมายถึงเลขอะไร
5 สัตตะ หมายถึงเลขอะไร
6 ตรี/ไตร/ติ หมายถึงเลขอะไร
7 เบญจ หมายถึงเลขอะไร
8 ฉะ หมา่ยถึงเลขอะไร
9 จตุ หมายถึงเลขอะไร
10 อัฏฐ หมายถึงเลขอะไร
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป