การทางพิเศษแห่งประเทสไทย

โดย: aeksung

430 1 1
Dek-D's Quiz
กำลังประมวลผล
1 EXAT ย่อมาจากคำว่า
2 กทพ.จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. ใด
3 กทพ.สังกัดอยู่ในกระทรวงใด
4 ทางพิเศษสายแรกของ กทพ. ชื่อว่าอะไร
5 ชื่อย่อบริษัทร่วมทุน ของ กทพ. คือบริษัทใด
6 ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย คนปัจจุบันชื่อว่าอะไร
7 ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช ชื่อย่อว่าอะไร
8 ข้อใดคือ ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ
9 การเข้าช่อง Easy pass ควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้ากี่เมตร
10 ปัจจุบัน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีอายุครบกี่ปี