เจ้าจะมีปัญญาได้ฝึกฝ่ามือพิชิตมังกรไหม

กองทัพค่ายกลดาวเหนือเบิกฟ้าสิบแปดท่าพิชิตมังกร

กองทัพค่ายกลดาวเหนือเบิกฟ้าสิบแปดท่าพิชิตมังกร ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 จงตอบคำถาม
2 จงตอบคำถาม
3 จงตอบคำถาม
4 จำนวน 6 หลัก 739abc หารด้วย 7,8,9 ลงตัว จงหา a+b+c
5 จงตอบคำถาม
6 จงหา"จำนวน" ผลเฉลยที่จำนวนคี่บวกที่สอดคล้องกับ a+b+c+4d=27
7 จงตอบคำถาม
8 จงหา x+y+z
9 จงตอบคำถาม
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป