แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประเทศเวียดนาม

หลังจากได้ศึกษาความรู็จากเว็บไซต์ http://tortaocartoon.wix.com/aseanvietnam ไปแล้ว ลองมาดูสิว่าคุณได้รับความรู้ไปมากน้อยเพียงใด?

หลังจากได้ศึกษาความรู็จากเว็บไซต์ http://tortaocartoon.wix.com/aseanvietnam ไปแล้ว ลองมาดูสิว่าคุณได้รับความรู้ไปมากน้อยเพียงใด? ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ภาพใดเป็นธงประจำชาติของประเทศเวียดนาม
2 สวัสดีในภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไร
3 ประเทศเวียดนามใช้เงินสกุลอะไร
4 ข้อใดคือเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม
5 จากหัวข้อศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ข้อใดคือการแต่งกายของชาวเวียดนาม
6 จากหัวข้อศิลปวัฒนธรรมด้านสิ่งปลูกสร้าง ประเทศเวียดนามได้รับอิทธิพลในการสร้างมาจากประเทศใดมากที่สุด
7 พื้นที่ของประเทศเวียดนามมีลักษณะคล้ายอะไร
8 เวียดนามกับไทยอยู่ในไทม์โซนอะไรเดียวกัน
9 การปกครองของประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบอบใด
10 ข้อใดเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศเวียดนาม
11 ข้อใดคือตลาดส่งออกสำคัญของประเทศเวียดนาม 
12 ภาพใดเป็นอาหารของประเทศเวียดนาม
13 การขนส่งสินค้าภายในประเทศที่นิยมในประเทศเวียดนามคือวิธีการใด
14 ในช่วงที่เวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนั้น ฝรั่งเศสได้พัฒนาหลายด้านให้ประเทศเวียดนาม ยกเว้นข้อใด 
15 ประเทศเวียดนามมีประชากรที่ประมาณการเมื่อปี 56 ประมณกี่ล้านคน
16 ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม มีเทือกเขาที่มีสูงความสูงถึง 3,143 เมตร (สูงที่สุดในอินโดจีน) มีชื่อว่าอะไร
17 สนามบินในประเทศเวียดนามมีทั้งหมด 18 แห่ง เป็นสนามบินนานาชาติอยู่กี่แห่ง
18 “ไข่มุกแห่งเอเชียตะวันออก” เป็นฉายาของเมืองใด
19 เมืองใดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม
20 GDP ส่วนใหญ่ของประเทศเวียดนามได้มาจาก
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป