คุณรู้จักโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย มากแค่ไหน?

โดย: songkran2523

ตอบคำถามเกี่ยวกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ตอบคำถามเกี่ยวกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  ตั้งที่อำเภอใดของจังหวัดเลย
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ผ่านมติ ครม. จัดตั้งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เมื่อใด
3 ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
4 ข้อใด ไม่ใช่ ชื่อวิชาในสาระพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่ม 1 ที่ปรากฎในหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
5 ข้อกำหนดในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา  ตามหลักสูตรฯ  กำหนดให้ปฏิบัติครั้งละไม่น้อยกว่า 45 นาที จำนวนกี่ครั้งใน 3 ปี
6 รายวิชา อาเซียนศึกษา  มีการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นใด
7 ภาษาต่างประเทศที่ 2 ใด ไม่ได้มีการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
8 ชื่อหอพักใด ไม่ใช่ ชื่อหอพักหญิง ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
9 ค่ายวิชาการ  จัดเป็นกิจกรรมใดในหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
10 อาคารหอประชุม ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย มีชื่อว่าอะไร
11 ข้อใด ไม่ใช่ ชื่อสาขาตามโครงการ สอวน. ที่จัดให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพและทดสอบ
12 นักเรียนระดับชั้นใดที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
13 หากนักเรียนต้องไปเรียนฟิสิกส์  ที่ห้องปฏิบัติฟิสิกส์  จะต้องไปที่ใด
14 ที่ตั้งของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย คือข้อใด
15 เอกลักษณ์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย คืออะไร
16 นักเรียนคนใด  ที่มีคุณสมบัติไม่จบการศึกษา  ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
17 หากนักเรียนต้องการแจ้งคนอื่นให้มาสมัครเรียนต่อชั้น ม.4 ของโรงเรียน  ควรแจ้งให้มาสมัครเรียนช่วงเดือนใดของทุกปี
18 อาคารศูนย์กีฬา (อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา) หันหน้าอาคาร ไปทางทิศใด
19 ข้อใด ไม่ใช่ เอกลักษณ์ของนักเรียน ม.ต้น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
20 ศาลาพระพุทธรังสี  ตั้งอยู่ที่ใด
21 บริเวณใดของโรงเรียนที่สัญญาณ wi-fi ของ PCCL กระจายไม่ถึง
22 ห้องพยาบาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ตั้งอยู่ในบริเวณใด
23 โรงเรียนในต่างประเทศ  ที่ทำสัญญา MOU กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย คือข้อใด
24 นักเรียนคนใดที่ศึกษาต่อตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
25 รางวัลระดับชาติขึ้นไปใด ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ไม่เคยได้รับ
26 ข้อใด ไม่ใช่ จังหวัด ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
27 ในวันปกติ (จันทร์-ศุกร์)  คาบแรกเริ่มต้นที่เวลาเท่าไหร่
28 กิจกรรมใด ไม่เคยจัดในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
29 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  มีอาคารฝึกงาน จำนวนกี่หลัง
30 สถานที่ใด อยู่ใกล้โรงเรียน (อาคารสำนักงาน) มากที่สุด
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป