ขอท้าเซียนคณิต คิดเร็ว + วิเคราะห์

โดย: Son2547

ทดลองประสิทธิภาพเเละความสามารถทางคณิตศาสตร์ของคุณเอง เล่นเลย!!

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 02 20

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 356-123 เท่ากับเท่าไร
2 354+577 เท่ากับเท่าไร
3 451+59 เท่ากับเท่าไร
4 (18×13) + (18×12) - (a×12) = (12×18) จงหาว่า a เเทนด้วยจำนวนใด ( ตอบเฉพาะตัวเลข )
5 จงเเก้สมการ 3x + 4 = 40 เเล้วจงหาค่าของ x - 3 ( ตอบเฉพาะตัวเลข )
6 135+357 เท่ากับเท่าไร
7 41×11 เท่ากับเท่าไร
8 ถ้า 4! = 4×3×2×1 จงหาค่าของ 400! ÷ 399!
9 34-123 มีค่าเท่าไร
10 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 มีค่าเท่าไร
11 46+18-21+9-5+36 เท่ากับเท่าไร
12 13•12 เท่ากับเท่าไร
13 1,1,2,3,5,8,13,21,34,... จงวิเคราะห์ว่าจำนวนต่อไปคือจำนวนใด
14 จงหาค่าของ ( -1 ) ยกกำลัง 2016
15 -13 + 5 - ( -4 ) เท่ากับเท่าไร
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป