ข้อสอบเรื่อง การสื่อสารข้อมูล

โดย: chooychooy

1,657 0 0
Dek-D's Quiz
กำลังประมวลผล
1 การสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงข้อใด
2 การสื่อสารข้อมูลหมายถึงข้อใด
3 ผู้รับสาร มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
4 โปรโตคอลคืออะไร
5 สัญญาณแบบดิจิทัล ประกอบไปด้วยสัญญาณกี่ค่า