แบบทดสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ความรอบรู้/กฏหมายการศึกษา

โดย: mareenys

แบบทดสอบวัดความรู้ ความพร้อม ในการสอบครูผู้ช่วย

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 15

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 นโยบายลดเวลาเรียน ลดเวลารู้ ข้อใดไม่ถูกต้อง
2 การจัดการเรียนรู้ BBL โดยใช้กุญแจ 5 ดอก กุญแจดอกที่ 2 คืออะไร
3 STEM Education ใช้แนวทางในการเรียนรู้ข้อใด
4 ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอน STEM ในสถานศึกษาคือข้อใด
5 Boot Camp เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
6 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV คือจุดเน้นขอใด
7 ข้อใดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจระยะที่ 1 
8 ใครเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
9 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในกรุงเทพมหานครคือข้อใด
10 ปัจจุบันผู้ทำหน้าที่เลขาธิการอาเซียน คือใคร
11 ข้อใด คือความหมายของคำว่า การศึกษา ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12 ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แและที่แก้ไขเพิ่มเติม
13 การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจัดการศึกษาตามข้อใด
14 การศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
15 ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป