ภาพต่อไปนี้มาจาก MV ของนักร้อง KPOP ใด

โดย: Tweetie

เล่น เล่น เล่น เล่น

ควิซนี้ยังไม่เปิดใช้งาน
กลับไปที่หน้ารวมควิซ
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป