ทายเพลง(เกาหลี)ปล.ยากมากไม่ใช่แค่ท่อนฮุก

โดย: pear_eang

ยากมากไม่ใช่แค่ท่อนฮุก

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 20

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 เอ รา โม รือ เกท ตา  I Love y’all 
เอ รา โม รือ เกท ตา  I Love y’all
2 Baby นัล ทอ ชิล กอท ชอ รอม อา นา จวอ  
คือ มัน แซง กา แค มวอ กา คือ รี ออ รยอ วอ
3 Baby you’re mine mine mine
4 YAH YAH YAH   YAH YAH YAH
YAH YAH YAH YAH
5 ยอ รือ เม ชอน รยู กวี รึล คัน จี รอ พิล แต
Alright
นี นู เน พี ชิน บุล กท โน รี ฮึน ดึล ริล แต
Alright
6 ชอม จอม มู ดยอ จยอ กา นึน
นอ เอ คือ มู พโย จอง โซ เก
ชอน ชอน นี แน รยอ โน ชา มยอ
7 นุน อา เพ อี ซอ โด
โพ โก ชี พอ จี นึน Oh woah
อี นือ กี มึล มวอ รา โก
ซอล มยอง ฮัล กา จอง รี กา อัน ดแวท จี
8 I’m the biggest hit
I’m the biggest hit on this stage
9 พี ชึล ซด นึน Sky คือ อา แร ซอน อา อี I
กุม กู ดือ ชี Fly My Life is a Beauty
10 โพ โก ชิพ ดา โพ โก ชิพ ดา
โพ โก ชิพ ดา โพ โก ชิพ ดา
11 Open Your Eyes โจยงฮี Open Your Eyes
Open Your Eyes อีเจนึน Open Your Eyes
12 Ho-Ho-Holiday Ho-Ho-Holiday
Ho-Ho-Holiday Ho-Ho-Holiday 
I’m feeling good
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป