คุณรู้จัก "พระพุทธศาสนา" ดีแค่ไหน

โดย: kornandez

เป็นการทดสอบความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา ซึ่งพวกเราคนไทยรวมถึงชาวพุทธทุกคน ต้องเล่นเลย

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 15

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 พระพุทธศาสนาถือกำเนิดขึ้นเมื่อใด (โดยประมาณ)
2 พระพุทธเจ้า เป็นชาวเมืองอะไรแต่กำเนิด
3 ข้อใด ไม่ใช่พระนามอื่นๆ ของพระพุทธเจ้า
4 ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สังเวชนียสถาน ทั้ง 4 ตำบล
5 วัดแห่งแรกในพุทธศาสนาคือ
6 วันสำคัญใดต่อไปนี้ เป็นวันแรม
7 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันใด
8 วันมาฆบูชา มีพระสงฆ์อยู่ในที่ประชุมกันทั้งหมดกี่รูป
9 "อุปติสสะ" เป็นชื่อเดิมของพระอัครสาวกองค์ใด
10 "พระนางมังคลา" มีศักดิ์ในเครือญาติเป็นอะไรกับ เจ้าชายสิทธัตถะ
11 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 4ประการนี้ รวมเรียกว่าอะไร
12 ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับพระธรรมคำสอน
13 พุทธศาสนา เกิดก่อน คริสศาสนากี่ปี
14 ความไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียน ออกจากกามต่างๆ หมายถึงธรรมข้อใดใน มรรคมีองค์ 8
15 จุดเด่นของระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากคำสอนของศาสนาอื่นๆมากที่สุด คือ ข้อใด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป