มาทดลอง เอ้ย ทดสอบ PAT 2 วิทยาศาสตร์กันเถอะ!

คำถามทดสอบความรู้ PAT2 วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ

คำถามทดสอบความรู้ PAT2 วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ข้อใดถูกเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารของคน
2 การลำเลียงกลูโคสจากทางเดินอาหารไปยังเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ต้องผ่านอวัยวะใดตามลำดับ
3 ส่วนของพืชมีดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ ได้แก่
ก. อับเรณู
ข. อินเทกูเมนต์
ค. โพลานิวคลีไอ
ง. เอนโดสเปิร์ม
ส่วนใดมีโครโมโซม ไม่เท่ากับ 2n
4 ดาวฤกษ์ใดต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในสามเหลี่ยมฤดูหนาว
5 ถ้าดาวดวงหนึ่งมีค่ามุมพารัลแลกซ์ 0.4" ดาวดวงนี้อยู่ห่างจากโลกกี่ปีแสง
6 กระบอกสูบบรรจุแก๊สอุดมคติ 2 โมล ถ้าอุณหภูมิภายในกระบอกสูบเพิ่มขึ้น 100 เคลวินโดยไม่มีการถ่ายเทความร้อนที่กระบอกสูบ งานที่ให้กับกระบอกสูบเป็นกี่จูล
7 การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ที่มีเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย 10 เท่า เห็นภาพเซลล์ 12 เซลล์เรียงต่อกันเป็นสาย เมื่อเพิ่มกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุเป็น 40 เท่า จะเห็นเซลล์เรียงกันกี่เซลล์
8  ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการวัดความหนาของเหรียญสลึงจึงจะเหมาะสมที่สุด
9 จากภาพด้านล่าง อยากทราบว่า ลักษณะใดไม่น่าจะเกิดขึ้นในชั่วรุ่นลูก หากลักษณะฟีโนไทป์ของจีน B ถูกควบคุมด้วยลักษณะด้อยของจีน A
10 โรค Galactosemia ควบคุมโดยจีนด้อยใน autosome ในประชากร 2,500 คน มีอุบัติการณ์โรคนี้ 1 คน คาดว่าประชากรกลุ่มนี้จะมีคนที่เป็นพาหะของโรคนี้อยู่ ประมาณกี่คน 
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป