ระบบประสาท (Nervous system)

มาทดสอบความรู้เรื่องระบบประสาทกันเถอะ

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยอะไรบ้าง
2 retina ของตา พบที่เซลล์ประสาทชนิดใด
3 ข้อใดทำหน้าที่เกี่ยวกับการดมกลิ่น
4 ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ pons
5 เส้นประสาทสมอง มีทั้งหมดกี่คู่
6 เส้นประสาทไขสันหลัง มีทั้งหมดกี่คู่
7 ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของ ก้านสมอง(brainstem)
8 supporting cells ชนิดใดทำหน้าที่ซ่อมแซมบาดแผลที่เกิดจากกการบาดเจ็บ
9 ข้อใดคือระบบประสาทส่วนปลาย
10 ข้อใดคือหน้าที่ของ cerebellum
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป