ทดสอบ Grammar (ไวยากรณ์) ง่ายๆ

โดย: kornandez

ทดสอบความรู้เรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 15

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 _____ you _____ me have to go to meet Mr.John.
2 Either James or Sarah _____ class at 8 am.
3 _____ student in this class likes Mathematics.
4 Is there _____ here?
5 _____ of the above choices is a correct answer for the question.
6 I was cooking in the kitchen _____ my dad arrived.
7 He __________ a glass of milk before he went bed.
8 The Eiffel Tower was built ______ 1887
9 I need to get the key _____ get into the room.
10 Wait! The coffee is _____ hot _____ drink.
11 Look! The child ______ down to the river. He cannot swim. We have to help.
12 Jonathan acts ______ he doesn't want to stay anymore.
13 The police _____ reaching the thieves
14 A: Let's go to see the movie tonight.
B: Ummm. I have _____ money. But I think it's__ enough.
15 _____ the group members, Jane can do the best.
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป