Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ประลองความรู้ประวัติศาสตร์ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

โดย: Piglet97

คำถามเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 17

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ข้อใดคือพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี
2 พระนามเดิมของรัชกาลที่ 6 ตรงกับข้อใด
3 รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นพระราชโอรสของใคร
4 ข้อใดคือพระราชชนนีของรัชกาลที่ 6
5 พระราชชนกและพระราชชนนีทรงเรียกเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธว่าอย่างไร
6 เจ้าฟ้าวชิราวุธเสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ขณะมีพระชนมายุเท่าใด
7 เหตุใดเจ้าฟ้าวชิราวุธจึงขึ้นดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 
8 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารที่ใด
9 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเข้าประจำกรมทหารหน่วยงานใด
10 ระยะเวลาที่ทรงศึกษาในประเทศอังกฤษทั้งหมดกี่ปี
11 เมื่อเสด็จถึงสยามทรงประทับ ณ ที่ใด
12 พระราชชนกโปรดเกล้าฯ ให้เข้ารับราชการในหน่วยงานใด
13 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จออกผนวชเป็นเวลานานเท่าใด
14 ข้อใดคือสมณฉายาเมื่อครั้งเสด็จออกผนวช
15 เมื่อครั้งเสด็จออกผนวช ทรงประทับจำพรรษาที่ใด
16 ข้อใดคือพระราชภารกิจสำคัญของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อพระราชชนกเสด็จประพาสทวีปยุโรปครั้งที่สอง
17 วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453 ตรงกับข้อใด
18 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงมีพระชนมายุเท่าใด
19 แต่เดิมคำนำหน้าชื่อหญิงใช้ว่าอย่างไร
20 รัชกาลที่ 6 พระราชทานนามธงชาติใหม่ว่าอย่างไร
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป