ท้าทดสอบ PAT ฝรั่งเศส! Êtes vous prêt?

ควิซทดสอบความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส PAT 7.1 จำนวน 10 ข้อ

ควิซทดสอบความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส PAT 7.1 จำนวน 10 ข้อ ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 Les hommes se déplacent sur la neige en___tiré par des chiens.
2 Axel n'a jamais eu d'accident de voiture. Il conduit avec________et________.
3 Dans quel mot les lettres > se prononcent-elles différemment?
4 Dans ce petit texte, le thème principal est____________.
5 Quels sont les bons conseils pour la santé?
6 Complétez le dialogue à l'aide de la phrase qui convient.
7 Lequel des quatre mots soulignés correspond à une erreur.
8 La victime de l'agression a été____________par deux balles de revolver. Elle est dans un état grave.
9 Quel sport ne peut-on pas pratiquer à la montagne?
10 Quel mot n'a pas de rapport avec ?
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป