ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพในร่างกายของมนุษย์

โดย: GKN-กกน.

7,966 1 1
Dek-D's Quiz
กำลังประมวลผล
1 บรอนคิโอ(bronchiole)เป็นส่วนที่เล็กที่สุดของอวัยวะส่วนใด
2 อวัยวะของร่างกายส่วนใดที่มีเส้นเลือดฝอยมาเลี้ยงมากที่สุด
3 กล้ามเนื้อใดที่มีความสำคัญที่สุดในการหายใจเข้า
4 การที่กล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อยึดซี่โครงด้านนอกหดตัว คือกระบวนการใด
5 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาตรของลมหายใจเข้าและออก เรียกว่าอะไร
6 การแลกเปลี่ยนแก๊สในร่างกายของคนเราเกิดขึ้นที่ใด 1. หลอดลม2. เนื้อเยื่อ 3. ปอด4. หัวใจ
7 การเคลื่อนที่ของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์จากถุงลมและเส้นเลือดฝอยเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใด
8 ไฮโปทาลามัส เป็นสมองที่ควบคุมสิ่งใด
9 ปอดทะลุ หมายถึง
10 โรคถุงลมโป่งพองมักพบว่าเป็นโรคแทรกซ้อนของโรคใด