ท้าออเจ้าวัดความรู้ "สังคมฯ" แม่นแค่ไหนให้ควิซ ทำนายกัน!

แบบทดสอบ O-NET วิชาสังคมฯ 10 ข้อ

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 05 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 ในพิธีอุปสมบท ผู้บวชจะต้องเตรียมเครื่องบริขารให้ครบ ข้อใดไม่จัดอยู่ในเครื่องอัฐบริขาร
2 ข้อใดเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีมงคล
3 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4 ข้อใดไม่ปรากฏในอารยธรรมของชาวโรมัน
5 ชนชาติใดเป็นผู้คิดค้นเลขศูนย์ "0"
6 ชนชาติใดใช้ระบบเกณฑ์ทหารเป็นชนชาติแรก
7 การเรียกชื่อหน่วยงานส่วนภูมิภาคว่า "จังหวัด" แทนคำว่า "เมือง" เกิดขึ้นในรัชสมัยใด
8 ข้อใดเป็นสนธิสัญญาการค้าฉบับแรกระหว่างไทยกับประเทศในตะวันตก
9 ผู้ประกอบการธุรกิจการขนส่ง ควรเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใดจึงจะติดตามการเคลื่อนที่ของยานพาหนะขนส่งสิ่งของได้ตลอดเวลา
10 ในขณะที่ประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรง รัฐบาลควรใช้มาตรการใดลดความรุนแรงของปัญหา
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป