คุณจะทำข้อสอบ Present simple ได้มั้ย

โดย: KruJuneNB

ทดสอบการใช้ Present Simple Tense

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 05 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 เหตุการณ์ใดไม่ใช้ present simple tense
2 ประโยคใดคือโครงสร้างของ present simple tense
3 เติมคำตอบด้วย Present simple
I______________ ROV every day.
4 เติมคำตอบด้วย Present simple
He_____________English every Monday.
5 เติมคำตอบด้วย Present simple
Children always ___________in the park after school.
6 เติมคำตอบด้วย Present simple
They______________to the park every day.​
7 เติมคำตอบด้วย Present simple
Mark____________Thailand.
8 A:_________________________
B:I live in Bangkok.
9 A:__________________________
B: He is a doctor.
10 Jane_____________ beef.
11 They _____________ money.
12 I___________vegetables because it's bitter.
13 It often____________on Mondays.
14 I__________14 years old. My brother___________16 years old
15 Simon_______________two rabits and one dog.
16 ถามโดยใช้โครงสร้าง Present simple
Where/you/come from?
17 Where/he/live?
18 Jane and Jim_____________(go) to school by bus.
19 Miss June______________(teach) English.
20 Miss June______________(not work) as a doctor.
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป