คุณ จะใช้ Present Simple และ past simple ได้ถูกต้องแค่ไหน

โดย: KruJuneNB

ทดสอบการใช้ present simple และ past simple 10 ข้อ ง่ายๆ มีเฉลยและคำอธิบาย

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 03 15

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 My mom _____________ at 6 o’clock every day.
2 My mom ______________ late yesterday
3 Jane______________ Harry Potter last night.
4 Jimmy often _____________the cinema with friends.
5 5. Jimmy ________ the cinema with friends three days ago.
6 What_______you do last weekend?
7 I __________at home last weekend.
8 I___________ meat. I'm a vegetarian.
9 A: What _________he do? B: He is a doctor.
10 Children_________ vegetables.
11 ชั้น... ชื่อ ....เลขที่.... เช่น 3/2 มีนา 19
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป