แกรมม่าวันละนิด:ทดสอบการใช้ Question words (What, When, Why บลาๆ)

โดย: KruJuneNB

มาทดสอบการใช้ Question Words กันเถอะ 15 ข้อ ทำเสร็จแล้วอย่าลืมกดดูเฉลยและคำอธิบายนะ

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 20

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 A: _____ much is it? B: It's 100 baht.
2 A: _____ time is it? B: It’s 5 o’clock.
3 A: ____ do you do in the evenings? B: I do homework.
4 A: _____ is that girl? B: She is Tom’s daughter.
5 A: _____ are you? B: I’m at the park. .
6 A: _____does the train close? B: At 11.30 pm.
7 A: ____ is your pen? B: The red one.
8 A:____did you do that? B: Because I’m very angry.
9 A: ____ did you start singing? B: At 6 years old
10 A: ____ are you doing? B: I’m reading a book.
11 A: ____are you doing? B: I’m good.
12 A: ____ takes you to school? B: My dad.
13 13: A: ____ often do you read a book? B: Three times a week.
14 A: ____do you prefer? Coffee or tea? B: I like tea.
15 A: ___ pen is this? B: It’s mine.
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป