รู้จักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดีแค่ไหน?

โดย: Hartguain

รู้จักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ คสช. กันมั้ย ถ้ายังไม่รู้จักเล่นควิซนี้เลย

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 01 30

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คืออะไร
2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ คสช. เริ่มบังคับปีไหนและสิ้นสุดปีไหน
3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ คสช. มีทั้งหมดกี่ด้าน
4 ใครคือคนร่างยุทธศาสตร์ชาติ ของ คสช. 
5 ใครมีอำนาจควบคุมให้คนอื่นทำตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
6 ปัจจุบันกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีจำนวนกี่คน
7 มีกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นทหาร และตำรวจทั้งหมดกี่คน
8 กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมดมีอายุเฉลี่ยรวมกันประมาณเท่าไหร่
9 ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคนปัจจุบันชื่ออะไร
10 ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาติของ คสช. จะเป็นอย่างไร
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป