แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดทั่วไป

โดย: Hyomin

ทดสอบภาษาเกาหลีเกี่ยวกับคำศัพท์หมวดทั่วไป เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการเตรียมความพร้อมสอบ EPS-TOPIK สำหรับไปทำงานประเทศเกาหลี
จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา ไม่ใช่การค้าขาย

ทดสอบภาษาเกาหลีเกี่ยวกับคำศัพท์หมวดทั่วไป เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการเตรียมความพร้อมสอบ EPS-TOPIK สำหรับไปทำงานประเทศเกาหลี
จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา ไม่ใช่การค้าขาย
...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
2 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
3 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
4 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
5 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
6 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
7 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
8 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
9 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
10 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
11 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
12 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
13 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
14 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
15 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
16 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
17 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
18 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
19 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
20 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป