แบบทดสอบคำศัพท์ 2 EPS-TOPIK

โดย: Hyomin

ทดสอบภาษาเกาหลีเกี่ยวกับคำศัพท์หมวดทั่วไป เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการเตรียมความพร้อมสอบ
EPS-TOPIK สำหรับไปทำงานประเทศเกาหลี
จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา ไม่ใช่การค้าขาย
https://www.facebook.com/KOREAMUKDAHAN1/

ทดสอบภาษาเกาหลีเกี่ยวกับคำศัพท์หมวดทั่วไป เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการเตรียมความพร้อมสอบ
EPS-TOPIK สำหรับไปทำงานประเทศเกาหลี
จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา ไม่ใช่การค้าขาย
https://www.facebook.com/KOREAMUKDAHAN1/
...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
2 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
3 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
4 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
5 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
6 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
7 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
8 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
9 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
10 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป