สวัสดี JAVA I

ทดสอบความรู้พื้นฐานในภาษา JAVA

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 06 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 public class Hello {
   public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Hello World!");
   }
}

ผลลัพธ์ที่จะได้คือ ?
2 ข้อใดไม่ใช่ Primitive Data Type
3 int result=50, num=4, total=11, num2=4;
result /= (total-MIN) % num;
System.out.println(result);
4 int i=(int)(Math.random()*6);
จะสามารถสุ่มตัวเลขได้เท่าไร
5 เมื่อให้เเสดงผลคำสั่ง
"Hello World".indexOf('H')
จะ return ออกมาเป็นอะไร
6 String strA = new String("Hell");
String strB = new String("Hell");
if (strA == strB) {
System.out.println("A");
}

จะเเสดงผลลัพธ์อะไร
7 เงื่อนไข
larger = ((num1 > num2) ? num1 : num2);
ถ้า num1 < num2  จะเเสดงผลลัพธ์อะไรออกมา
8 int i= 0; 
   while (i< 0) {
        System.out.println("Welcome to Java! ” + i);
        i++;   
}

จะเเสดงผลลัพธ์อะไร
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป