หน่วยที่ 1 การผลิตรายการโทรทัศน์แบบเอ็มเอ็นจี

โดย: broadcast123

ควิซนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้แบบเกมิฟิเคชัน (Gamification) ในรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบเอ็มเอ็นจี MNG (Mobile News Gathering) ผ่านเว็บไซต์ Dek-D.com

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 30

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ข้อใดคือความสำคัญของกระบวนการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ ที่ถูกต้องที่สุด?
2 ข้อใดคือกระบวนการ 3P ของการผลิตรายการโทรทัศน์ ถูกต้องที่สุด?
3 ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการทำงาน Pre-production?
4 การเขียนบทอยู่ในขั้นตอนใดของการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์?
5 การตัดต่ออยู่ในขั้นตอนใดของการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์?
6 Producer มีหน้าที่ทำอะไร?
7 ในการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ รูปแบบการเขียนข่าวใดนำเสนอสาระสำคัยของข่าวจากน้อยสุดไปมากที่สุด?
8 Inverted Pyramidเป็นรูปแบบการเขียนข่าวโทรทัศน์แบบใด?
9 การเขียนข่าวตามองค์ประกอบ 5W1H ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
10 รายการข่าวโทรทัศน์ “ข่าว” มีความสำคัญอย่างไร?
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป