หน่วยที่ 5 การเขียนและรายงานข่าว

โดย: broadcast123

ควิซนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้แบบเกมิฟิเคชัน (Gamification) ในรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบเอ็มเอ็นจี MNG (Mobile News Gathering) ผ่านเว็บไซต์ Dek-D.com

ควิซนี้ยังไม่เปิดใช้งาน
กลับไปที่หน้ารวมควิซ
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป