ความรู้เรื่องขยะ

โดย: Theew Kkj

ทดสอบความรูเรื่องขยะ

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 คุณมีการแยกประเภทขยะก่อนทิ้งหรือไม่
2 วัสดุในข้อใดนำไปรีไซเคิลได้
3 ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทขยะอันตราย
4 ถังขยะสีแดงหมายถึงขยะประเภทไหน
5 ถังขยะสีน้ำเงินคือขยะประเภทไหน
6 ขยะที่ย่อยสลายได้ควรทิ้งถังสีไหน
7 คุณคิดว่าการแยกขยะก่อนทิ้งมีประโยชน์หรือไม่
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป