นโยบายคุ้มครองเด็ก

โดย: Pin Prem

นโนบายคุ้มครองเด็กสำหรับบุคลากรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการโดยตรง

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 12

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 เด็กหมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บุคคลที่อายุมากกว่า 18 ปี ไม่ถือว่าเป็นเด็กในทุกกรณี
2 นโยบายคุ้มครองเด็กมีความสำคัญเพื่อปกป้องเด็ก ปกป้องบุคลากร รวมไปถึงปกป้องหน่วยอีกด้วย
3 การทารุณกรรม หมายถึงการลงมือกระทำความรุนแรงทางร่างกาย การใช้คำพูดด่าทอ ไม่ถือเป็นการทารุณกรรม
4 บุคลากรทุกคน ทุกตำแหน่งในสถานคุ้มครอง จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองเด็ก
5 หากคุณเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี แล้วพบเห็นความรุนแรงในสถานคุ้มครอง คุณไม่จำเป็นต้องรายงานให้ผู้จัดการรายกรณีและผู้บัญชาการทราบก็ได้
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป