แฟนพันธุ์แท้ดนตรีไทย 2

โดย: Alfa59009

ภาคต่อของควิซแฟนพันธ์ุแท้ดนตรีไทย จงแสดงความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านดนตรีไทยออกมา เพื่อดูว่าคุณเหมาะจะเป็นแฟนพันธ์ุแท้ดนตรีไทยหรือไม่

ภาคต่อของควิซแฟนพันธ์ุแท้ดนตรีไทย จงแสดงความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านดนตรีไทยออกมา เพื่อดูว่าคุณเหมาะจะเป็นแฟนพันธ์ุแท้ดนตรีไทยหรือไม่ ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ครูดนตรีไทยท่านใดที่ได้รับสมญานามว่า เสียงระนาดเหมือนกับ " ไข่มุกหล่นบนจานหยก"
2 กลองสองหน้า เริ่มนำมาใช้ในรัชสมัยใด
3 เครื่องดนตรีไทยชนิดใด ถือเป็นประธานของเครื่องดนตรีไทย
4 ครูดนตรีไทยท่านใด เป็นผู้ประพันธ์เพลงเรื่องลงสรง
5 เพลงจระเข้หางยาว สามชั้น ขยายขึ้นมาจากเพลงใด
6 เครื่องดนตรีไทยชนิดใด สามารถเลียนเสียงมนุษย์ได้ใกล้เคียงที่สุด
7 เพลงใดที่ประพันธ์ขึ้นมาจากเพลงพระราชนิพนธ์ของ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙
8 ใครเป็นผู้บอกทางเพลงหน้าพาทย์องค์พระพิราพ 
9 เพลงใดต่อไปนี้ ถือเป็นเพลงตับ ประเภทตับเรื่อง
10 ย้อนเกล็ด คืออะไร
11 ศัพท์ดนตรีไทยในข้อใด มีความหมายถูกต้องที่สุด
12 ราชทินนามในข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับราชการดนตรีไทย
13 คำว่า ตูม และ ต้อม เป็นศัพท์เฉพาะเครื่องดนตรีใด
14 เพลงเรื่องทำขวัญ ไม่มีเพลงใดต่อไปนี้
15 ข้อใดคือเสียงที่เกิดจากลักษณะการตีฆ้องวงใหญ่
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป