ใช่คุณหรือไม่ ?... ที่กำลังเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด

หมายเหตุ : แบบประเมินนี้เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น ว่าคุณมีอัตราเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดหรือไม่ ซึ่งผู้ที่จะวินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคมะเร็งปอดหรือไม่ คือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นหากพบความผิดปกติควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะ

หมายเหตุ : แบบประเมินนี้เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น ว่าคุณมีอัตราเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดหรือไม่ ซึ่งผู้ที่จะวินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคมะเร็งปอดหรือไม่ คือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นหากพบความผิดปกติควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะ ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 คุณมีอายุมากกว่า 50 ปี 
2 คุณสูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลานาน มากกว่า 20 ปี
3 คุณมีอาการไอเรื้อรัง
4 คุณมีอาการไอ และมีเสมหะปนเลือด
5 คุณมีอาการเจ็บหน้าอก หรือเหนื่อยหอบ
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป