เช็คด่วน .... อาการที่คุณกำลังเป็น คือภาวะของโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ ?

หมายเหตุ : แบบประเมินนี้เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น ว่าคุณมีอัตราเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ ซึ่งผู้ที่จะวินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ คือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นหากพบความผิดปกติควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะ

หมายเหตุ : แบบประเมินนี้เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น ว่าคุณมีอัตราเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ ซึ่งผู้ที่จะวินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ คือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นหากพบความผิดปกติควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะ ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 คุณอายุมากกว่า 30 ปี
2 คุณมีประวัติ หรือเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อน
3 คุณชอบรับประทานอาหารรสเค็ม
4 คุณไม่ค่อยออกกำลังกาย
5 คนในครอบครัวของคุณ มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง
6 คุณมีประวัติโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูง
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป