ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

โดย: cyberskout

助詞を使いましょう!

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 15 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 จงเติมคำช่วยในช่องว่าง ここ___なかの先生___います。
2 จงเติมคำช่วยในช่องว่าง "つくえ__中__けしゴム__あります。"
3 จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง "あそこに子ねこが___。"
4 จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง "そこに木が__"
5 จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง "ここに__、__ありますか?"
6 จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง "ぶたにく__あります。
7 จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง "そこに__いますか?"
8 จงเติมคำในช่องว่าง "へび__あります。"
9 จงเติมคำช่วยในช่องว่าง "ここにあきこさん__います。"
10 จงเติมคำในประโยค A : "あそこに何__ありますか?" B : "テレビがあります。"
11 จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง "こうえん__うしろ__バスていがあります。"
12 จงเติมคำช่วยให้ประโยคคำถามนี้สมบูรณ์ "銀行の前に__がありますか?"
13 そこにかばん__、__。
14 大学に大学生がたくさんいます。จงแปลประโยคนี้เป็นภาษาไทย
15 จงเติมคำช่วยให้ถูกต้อง "うち__うしろ__学校があります。とてもべんりです。" มีโรงเรียนอยู่หลังบ้าน สะดวกมากๆ ครับ/ค่ะ
16 จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด "いすの__に寝ているねこが__ます。"
17 "つくえの__にノートがあります。"
18 うち__中に__がさんびきいます。
19 この__に__がいます。
20 椅子の__ボールペンがあります。
21 จงเลือกคำแปลภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง "มีอะไรอยู่ตรงนั้น"
22 จงแปลไทยเป็นญี่ปุ่น "ตรงนั้นมีตู้ขายของอัตโนมัติ"
23 จงแปลไทยเป็นญี่ปุ่น "ข้างๆ คุณทานากะมีใครอยู่เหรอครับ/คะ?"
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป