ฝึกทำข้อสอบ TOEIC (แบบจับเวลา)

โดย: 26wwd

ฝึกทำข้อสอบโดยจับเวลาให้เหมือนสนามสอบจริงมากขึ้น

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 35

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 The firm decided to use outsourcing from now ( ) to cut costs.
2 Visitors to the museum are ( ) to refrain from using flash photography.
3 The real estate agent had ( ) selling the building and had to lower the price.
4 Web site developers must ( ) fees for web hosting and domain names.
5 The company decided to ( ) a new,portable computer that's the smallest ever made.
6 Most of the workers in our film ( ) comprehensive technical backgrounds.
7 James was interested in neither insurance ( ) a retirement fund from the company.
8 The jobless rate is ( ) for the first time in months.
9 When that famous CEO comes to town, he will be accompanied ( ) 20 security guards.
10 ( ) oil prices rise,people tend to use public transportation a bit more.
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป