ฝึกทำข้อสอบ TOEIC 2

โดย: 26wwd

ฝึกทำข้อสอบโดยจับเวลาให้เหมือนสนามสอบจริงมากขึ้น

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 35

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 While Terry was at lunch,several clients ( ) trying to see her.
2 She (  ) been sick in bed yesterday; I saw her at the office.
3 The restaurant was forced to (  ) its doors after a fire destroyed the kitchen.
4 Paul bought a new PC because his other model was (   ).
5 When the manager (   ),we held a party in his hornor.
6 Mr.Abbot could not (   ) reached for comment today.
7 These new electronic devices offer consumers (  ) features and more flexibility.
8 The company (  ) a new strategy aimed at attracing a different market for their goods.
9 The firm decided to use outsourcing from now (  ) to cut costs.
10 Marion look a leave of (  ) because she was under too much stress at work.
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป