คำถาม เรื่อง นักศึกษาวิชาทหาร

โดย: maxhittion01

เป็นควิซที่ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ "นักศึกษาวิชาทหาร"

เป็นควิซที่ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ "นักศึกษาวิชาทหาร" ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 วันสถาปนาของกิจการการศึกษาวิชาทหารตรงกับวันใด
2 เริ่มมีการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหญิงเป็นครั้งแรกขึ้นปีใด
3 ชื่อเดิมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) คือข้อใด
4 มีการคัดเลือกนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ช่วงเดือนใด
5 หลักสูตรและการเรียนการสอนของนักศึกษาวิชาทหาร มีทั้งหมดกี่ชั้นปี
6 การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3 ต้องฝึกอย่างน้อยกี่วัน
7 ชุดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารในปัจจุบัน เริ่มมีการใช้ในปีใด
8 ข้อใดไม่ใช่เครื่องแบบการแต่งกายของนักศึกษาวิชาทหารในปัจจุบัน
9 ประเทศไทยมีการฝึกยุวชนทหารเพื่ออะไร
10 จังหวัดใดทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเป็นจังหวัดแรก
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป