คุณรู้จักสมเด็จพระนเรศวรมากแค่ไหน

ลองมาดูซิว่าคุณ รู้จักมหาราชพระองค์นี้แค่ไหน

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 35

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 สมเด็จพระนเรศวร ครองราชย์ในปี พ.ศ.ใด
2 สมเด็จพระนเรศวร สวรรคตเมื่อปี พ.ศ.ใด
3 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงครองราชสมบัติเป็นระยะเวลากี่ปี
4 ในสงครามยุทธหัตถี พระนเรศวร ทรงสังหารใคร
5 ใครคือพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวร
6 ข้อใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวร
7 สมเด็จพระนเรศวรทรงสังหารคนตามกฎหมายประมาณกี่คน
8 สมเด็จพระนเรศวรมีพระราชอนุชาที่มีพระนามว่าอะไร
9 สมเด็จพระนเรศวรเคยตกเป็นองค์ประกันของราชอาณาจักรใด
10 ในสงครามยุทธหัตถีพระองค์ทรงใช้อาวุธใดสังหารพระมหาอุปราชา
11 ในพงศาวดารของพม่าบันทึกการสวรรคตของพระมหาอุปราชาในสงครามยุทธหัตถีไว้ว่าอย่างไร
12 สมเด็จพระนเรศวรเป็นมหาราชลำดับไหนของไทย
13 สมเด็จพระนเรศวรทรงสวรรคตที่ไหน
14 สมเด็จพระนเรศวรมีฉายาในภาษาพม่าว่าอะไร
15 สมเด็จพระนเรศวรตกเป็นองค์ประกันของหงสาวดีเป็นระยะเวลากี่ปี
16 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่บุคคลที่พระนเรศวรทรงสังหาร
17 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีพระชนมายุกี่พรรษา
18 ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์
19 สมเด็จพระนเรศวรทรงมีพระราชโอรสกี่พระองค์
20 สมเด็จพระนเรศวรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชพิเษกที่ไหน
21 วัดใดที่สันนิษฐานว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวร
22 สมเด็จพระนเรศวร อยู่ในราชวงศ์ใด
23 สมเด็จพระนเรศวรเคยประทับอยู่ที่ใดก่อนเป็นพระมหากษัตริย์
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป