คุณรู้จักอาณาจักรพืชดีแค่ไหน

โดย: TOXXEY

มาทดสอบกันเถอะ!! ว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรพืชที่คุณเรียนมาดีแค่ไหน!!

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 20 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 หวายทะนอย (Psilotum)อยู่ในดีวิชันใด
2 ดิวิชันไลโคไฟตาและดิวิชันสฟีโนไฟตา มีใบแบบใด
3 ดิวิชันไซโลไฟตาจะสร้าง antheridium และ archegonium เพื่ออะไร
4 ลำต้นสีเขียวสังเคราะห์แสงแทนใบ ผิวเป็นร่องและเป็นสันยาว ภายในแต่ละปล้องกลวง ข้อปล้องเด่นชัดถอดแยกออกจากกันได้ลักษณะสำคัญของดีวิชันใด
5 ลักษณะสำคัญคือ ลำต้นเป็นเหลี่ยมมีสีเขียว ไม่มีใบที่แท้จริง แต่มีเกล็ดที่ทำหน้าที่คล้ายใบแทนได้แก่พืชชนิดใด
6 ใบอ่อนของเฟิร์นมีลักษณะพิเศษอย่างไร
7 พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกำเนิดขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 400 ล้านปี มีหลักฐานหลายอย่างที่ทำให้เชื่อว่าพืชมีวิวัฒนาการมาจาก...........พืชมีวิวัฒนาการมาจากอะไร
8 พืชดิวิชันนี้มีชื่อทั่วไปว่า เฟิร์น (fern) มีจำนวนมากที่สุดในบรรดาพโรไฟต์ของเฟิร์นมีราก ลำต้นและใบเจริญดี เฟิร์นส่วนใหญ่มีลำต้นใต้ดิน ใบของเฟิร์นเรียกว่าอะไร
9 แปะก๊วยเป็นพืชที่อยู่ในเขตอบอุ่นเช่น ประเทศจีน สปอโรไฟต์เป็นไม้ยืนต้นขนาดสูงใหญ่แตกกิ่งก้านจำนวนมากใบมีรูปร่างคล้ายพัด สปอโรไฟต์ที่เจริญเติบโตเต็มที่จะสร้างโคนเพศผู้และโคนเพศเมียแยกต้นกันอยู่ดิวิชันใด
10 พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลักษณะทั่วไปเป็นอย่างไร
11 สิ่งในชีวิตที่จะจัดไว้ในอาณาจักรพืช (Kingdom Plantac) ต้องมีลักษณะสำคัญเด่นชัดในข้อใด  
12 พืชจำพวกสน (pine) เหมาะสมในการนำมาใช้ในการปลูกป่า เนื่องจากสาเหตุในข้อใด 
13 ถ้าพิจารณาตามสายวิวัฒนาการพืชพวกแรกที่สามารถเจริญได้บนบกคือ 
14 พืชในดิวิชั่นไบโอไฟตามีลักษณะต่างจากพืชในดิวิชั่นแอนโธไฟตาในข้อใด 
15 ถ้าพิจารณาเฉพาะสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช ลักษณะใดที่พบเฉพาะในมอสและลิเวอร์เวร์ต 
16 พืชในข้อใดมีใบอ่อนแรกเกิดม้วนงอ
17 ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับโครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์ได้
18 สนสามใบและเฟินมีลักษณะร่วมกันในข้อใดที่แตกต่างไปจากสาหร่ายหางกระรอก
19  พืชในข้อใดเป็นตัวแทนไฟลัม ที่เริ่มมีราก ใบ และลำต้นที่แท้จริง
20 พืชชนิดต่างๆ ต่อไปนี้ จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ยกเว้นข้อใด
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป